Dossiers

''De fiets heeft de vrouwen meer geëmancipeerd dan al het andere op de wereld'', zei de bekende Amerikaanse feministe Susan B. Anthony in 1900.

Livia Drusilla was de vrouw van de eerste keizer van het Romeinse Rijk, Augustus. Volgens velen was zij de machtigste vrouw van Rome rond het begin van onze jaartelling. Wie was zij en wat maakte haar zo belangrijk?

/ door Saskia Hin /

''De fiets heeft de vrouwen meer geëmancipeerd dan al het andere op de wereld'', zei de bekende Amerikaanse feministe Susan B. Anthony in 1900. Aan het eind van de vorige eeuw ontketenden vrij rondfietsende vrouwen een ware revolutie. Zij voldeden niet langer aan het beeld van de 'fatsoenlijke' vrouw, en tegenstanders maakten hen in spotprenten daarom belachelijk.

/ door Marijke Huisman /

Wanneer kregen vrouwen stemrecht? En hoe verschilde dat per land? De tijdbalk Vrouwenkiesrecht geeft een handig overzicht.

Haar naam is legendarisch geworden: Mata Hari. Ze is bekend geworden als oosterse danseres en femme fatale in het Parijs van de jaren '10. Margaretha Geertruida Zelle, zoals ze echt heette, is echter vooral de geschiedenis ingegaan als de soortnaam voor een type vrouw dat niet alleen fataal is in de liefde, maar ook in oorlog.

 / door Marijke Huisman /

Achtergronden van het opkomend feminisme

Onder invloed van de snelle modernisering en de industrialisatie, aan het einde van de 19e eeuw, veranderde het leven van de mensen sterk. Er ontstond een gestaag groeiende middenklasse die profiteerde van de economische mogelijkheden die deze veranderingen boden.

/ door Jeannine Hendriks /

Lingerie is tegenwoordig niet alleen functioneel, maar ook een waar fashion-item. Er is voor ieder wat wils: kantjes, alle mogelijke kleuren, vormen en printen. Het valt dan ook haast niet te bevatten dat dit voor onze voorouders niet mogelijk was. Zij droegen lingerie met name om het lichaam te beschermen en te corrigeren, waarbij het korset een grote rol speelde. Veel keus was er niet en voor velen was lingerie onbetaalbaar.
Hoe is dit zo gekomen? Welke ontwikkelingen hebben gezorgd voor deze ontwikkeling in de lingerie? Welke invloed had het nieuwe sociale denken aan het eind van de 19e eeuw/begin 20e eeuw op de lingerie? Waren er ook de invloeden van technologische- en medische ontwikkelingen? In dit dossier laten we zien hoe al deze ontwikkelingen met name het korset beïnvloedden.

/ door Elsemieke Deunk & Anjo Bots /

Stel: je wil iets. Maar het mag niet. Men vindt het niet bij je passen, je bent niet slim genoeg, het past niet bij je aard, je hoort je plaats te kennen en er niet om te vragen, er zal alleen maar gedonder van komen als je het krijgt en degenen die het wel hebben zijn gewoon beter dan jij. Dus daarom hebben zij het wel en krijg jij het niet. Pas na 39 jaar vragen, praten, protesteren en uitleggen krijg je wat je wil. Hoe zou dat dan voelen?

/ door Pien Steringa /

Eeuwen lang zwoegden vrouwen boven wasborden en tobben. Catharine Beecher noemde de was zelfs "the American housekeeper's hardest problem". De introductie van de electrische wasmachine betekende dan ook een revolutie binnen het huishouden.