Johanna Wilhelmina Antoinette Naber werd geboren op 25 maart 1859 te Haarlem en overleed op 30 mei 1941 te Den Haag. Zij volgde de meisjes-HBS, de Rijksschool voor Kunstnijverheid en de eerste Kook- en Huishoudschool te Amsterdam. Van haar vader mocht zij geen universitaire studie volgen, en werd historica door zelfstudie. Zij schreef onder andere een groot aantal biografieën van bekende vrouwen en publiceerde veel over de vrouwenbeweging. Sinds de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898, toen zij redactrice was van het tentoonstellingsblad Vrouwenarbeid, was zij actief in de vrouwenbeweging. Van 1917 tot 1922 was ze voorzitster van de Nationale Vrouwenraad van Nederland. In 1935 was Naber medeoprichtster van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) en werd zij benoemd tot erelid van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap. Naber was lid van de Nederlandse Maatschappij voor Letterkunde. Ook had zij korte tijd zitting in de Amsterdamse gemeenteraad voor De Vrijheidsbond, van 1921 tot 1922.

Archief
Het archief van Johanna W.A. Naber bevindt zich Atria (voorheen Aletta/E-Quality, (www.aletta.nu). De omvang is 2,30 meter en beslaat de periode 1887-1941. Het archief bestaat globaal uit de volgende stukken:

  • boeken en artikelen 1887-1941;
  • stukken betreffende haar publicaties 1887-1941;
  • ingekomen en minuten (kopieën) van uitgaande stukken, onder andere van en aan Angenita Klooster, Rosa Manus, Martina Kramers, Anna van Hogendorp, Marie Baale, Elise Haighton, Marianne Klerck-van Hogendorp, Wilhelmina Drucker, Henriëtte van der Meij, Aletta Jacobs, Mia Boissevain, Elisabeth Baelde, E.C. van Dorp, Emmy Belinfante, Corry Tendeloo, Catharina van Rennes en Marie Rutgers-Hoitsema;
  • stukken betreffende de Spieghel Historiael 1931 en het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging 1935-1936;
  • stukken betreffende haar zeventigste, vijfenzeventigste en tachtigste verjaardag 1929, 1934, 1939;
  • twee biografieën ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag van de hand van Emmy J. Belinfante 1929;
  • getuigschriften, akten, onderscheidingen en oorkonden 1859-1934;
  • foto's, typemachine en handwerken;
  • familiedocumenten 1854-1941.

Er is een inventaris van het archief aanwezig op het IIAV.

Meer lezen over Johanna Naber?
Lees dan eens het boek van Maria Grever, Strijd tegen de stilte. Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in geschiedenis (Hilversum, uitgeverij Verloren, 1994), 427 blz., met foto's en illustraties. Kijk voor meer informatie of om te bestellen in de boekenrubriek.