cover historica 2014 1
Moderne geschiedenis

De eerste golf bekeken door de tweede. Omgang met het verleden in de tweede feministische golf in België (1970-1990)

Wie de feministische tijdschriften en herinneringsliteratuur van de Belgische tweede golf erop naslaat, kan er niet omheen dat de nieuwe vrouwenbeweging weinig was begaan met haar eigen verleden, noch met de eerste golf, noch met de meer recente geschiedenis van de vrouwenbeweging. Er was een duidelijk verlangen te starten met een onbeschreven blad en het feminisme ‘heruit te vinden’. Toch wijzen namen als Dolle Mina en Marie Mineur op een verlangen naar continuïteit met strijdbare vrouwen van de eerste golf. Vanuit een toenemend historisch besef groeide de behoefte zich te spiegelen aan inspirerende voorgangsters, al klinken hier zelden namen van Belgische vrouwen. Welke vrouwen werden dan gezien als voorlopers van de beweging? En hoe blikken feministes vandaag terug op die opmerkelijke stilte rond de Belgische feministische erfenis?

Ann Romeyns


19de eeuw

Emily Faithfull en de vrouwelijke handzetters van de Victoria Press. Een blik achter de schermen van de Victoriaanse drukindustrie

In 1860 richtte de Britse vrouwenrechtenactivist Emily Faithfull (1835-1895) in Londen een drukkerij op, de Victoria Press, die bijna uitsluitend met vrouwelijke handzetters werkte. Het initiatief was controversieel, want de carrièremogelijkheden van vrouwen uit de middenklasse waren beperkt en handzetten was een uitgesproken mannelijk beroep. Om de drukkerij aanvaardbaar te maken voor het grote publiek benadrukte Faithfull het filantropische karakter van het experiment. Uit nieuw historisch bewijs van een conflict tussen haar en de handzetters blijkt echter dat achter dat discours een heel andere realiteit schuilging.

Marianne Van Remoortel


Seksuele geschiedenis

Gender als determinant van plezier. Huwelijksnacht en huwelijksreis in Belgische burgermilieus, 1820-1930

In de sociale klasse die de burgerij vormde aan het eind van de 19e eeuw, waren de huwelijksnacht en -reis bepalende momenten in het leven van een koppel. Met hun seksuele component spraken ze sterk tot de collectieve verbeelding. Sekse en de bijhorende opvoeding bepaalden hoe jongvolwassenen uit de burgerij op deze rituelen werden voorbereid, wat hun verwachtingen en beleving ervan beïnvloedde. Deze genderverschillen en hun impact op het huwelijksleven van de burgerij komen hier aan bod

Sara Tavaies Gouveira

 

Uitnodiging Algemen Ledenvergadering(lezing Els Kloek) en Johanna Naberprijs 2014

 

Genderview

Mark Turner (King's College London)

Mark Turner (1967) is Professor of Nineteenth and Twentieth-Century Literature at King’s College London. His two primary areas of research interest are the relationship between literature, media and culture since the 19th century, and Anglo-American queer studies. In his book on urban sexual geographies Backward glances : cruising the queer streets of New York and London (2003), Mark Turner explores the history of male street cruising. He has published extensively on diverse aspects of literature, journalism, photography, film, painting and popular culture. His book Trollope and the magazines : gendered issues in Mid-Victorian Britain (2000) provides a description of four periodicals of the 1860s using Anthony Trollope as a case study. Trollope, one of the most successful English novelists of the Victorian era, wrote fiction and non-fiction for a number of periodicals. Mark Turner also co-edited a major edition of Oscar Wilde’s journalism The Complete Works of Oscar Wilde (Volume VI: Journalism I & Volume VII: Journalism II) that appeared recently (2013). Offering the first comprehensive edition of the famous Victorian writer and poet’s journalism since 1908 – including all his known contributions, both signed and anonymous, to periodicals and newspapers – the book brings Wilde’s non-fiction rather than fiction into the limelight.

Lees het volledige interview

Marjolein Van Bavel

 

Recencies

KNHG Najaarscongres De Vrouw 1813-1913-2013: een impressie

Irene Geerts

 

KNHG Najaarscongres : De (witte, gegoede) Vrouw

Gita Deneckere en masterstudenten UGent

 

 

Service

Tip en boeken

De redactie heeft moeite gedaan de rechthebbenden van afbeeldingen in Historica op te sporen. Rechthebbenden van afbeeldingen kunnen zich melden bij de redactie indien zij van mening zijn dat materiaal ten onrechte is gebruikt.