Herdenking
350 jaar Vrede van Munster
Hillie van de Streek

 

Politiek
Maria van Hongarije
Laetitia Gorter-van Royen

 

Letteren
Schrijfsters over oorlog en vrede
Lia van Gemert

 

Interview
Over Anna van Rijn van Jutphaes
Lizzy Jongma

 

Weduwen
Na 'de bleecke doot'
Ariadne Schmidt

 

Borstvoeding
De huiselijke borst
Marilyn Yalom

 

Informele politiek
Margaretha Turnor
Petra DreiskŠmper

 

Criminaliteit
Van kwaad tot beter
Sjoerd Faber

 

Bedrog
De bedriegster bedrogen
Dini M. Helmers

 

Oorlog
Een natuurlijke orde? Vrouwen en vrouwelijkheid in de negentiende eeuw
Toos Streng

 

Reportage
De keizerin en de dienstmaagd
Henriette Stevens

 

Lexicon
Noord-Nederlandse Kunstenaressen
Els Kloek

 

Interview
Marjet van Zuylen
Hillie van de Streek

 

Recensie
Een beeld van een gezin
Suzanne Hautvast

 

Of bidden helpt?
Simone Veld

 

Vers van de pers

 

Boeken in 't kort

 

Historica-service

 

1898-1998

 

Netwerk

 

 


De redactie heeft moeite gedaan de rechthebbenden van afbeeldingen in Historica op te sporen. Rechthebbenden van afbeeldingen kunnen zich melden bij de redactie indien zij van mening zijn dat materiaal ten onrechte is gebruikt.