PEDAGOGIEK
• De schoolopziener en zijn pedagoge. Over Barbara van Meertens vroeg-negentiende-eeuwse blauwdruk voor een onderwijzeressenopleiding
Mineke van Essen

PROMOVEREN
• Luiden van een andere beweging. Huishoudelijke arbeid in Nederland 1840-1920
Jannie Poelstra

• Over grenzen van sekse in de negentiende eeuw
Geertje Mak

REPORTAGE
• Generaties in Geschiedenisonderzoek. Waar geslacht en kleur verloren gaan
Esther Captain

CONGRES
• Man Vrouw Maatschappij als avant-garde
Anneke Ribberink

SCRIPTIE
• Feministes, oude garde en boegbeelden
Suzanne Hautvast

SNS-PRIJS
• Universitaire prijs voor Vrouwengeschiedenis
Maria Grever

RECENSIE
• Met man en macht
Marije Groos
• Sekse en maatschappelijk werk 1890-1950
Trees Moll

WERKVERBAND
• Netwerken op het kruispunt van letterkunde & vrouwenstudies
Marianne Vogel

VERS VAN DE PERS
• Boeken in 't kort

HISTORICA-SERVICE

KLEURECHT

NETWERK

De redactie heeft moeite gedaan de rechthebbenden van afbeeldingen in Historica op te sporen. Rechthebbenden van afbeeldingen kunnen zich melden bij de redactie indien zij van mening zijn dat materiaal ten onrechte is gebruikt.