PROMOTIE-ONDERZOEK
• Working for Democracy. Eleanor Roosevelts betrokkenheid bij het burgerrechtenvraagstuk voor zwarten, 1945-1962
Mieke van Thoor  3

PROMOVEREN
• Het Amerika der Vrouw, Sekse en geschiedenis van maatschappelijk werk
Berteke Waaldijk  6

JUBILEUM
• De ambivalentie van het handwerken
Mineke van Essen  9

SCRIPTIE
• Vrijheid gelijkheid en zusterschap. De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (1898)
Anneke Smit  12
• Schild der Vroedvrouwen
Sandra Smeets  14

REPORTAGE
• Dromen en ruw ontwaken, de plannen rond het herdenkingsjaar 1898
Henriëtte Lakmaker  17

RECENSIE
• Gender en de dokter
Vilan van de Loo  18
• Sekse en oorlog
Trees Moll  19

VERS VAN DE PERS
• Boeken in 't kort  20

HISTORICA-SERVICE  21

VVG nieuws--berichten ....
• Jaarrede 1996 22

NETWERK
Adressen contactpersonen  24

De redactie heeft moeite gedaan de rechthebbenden van afbeeldingen in Historica op te sporen. Rechthebbenden van afbeeldingen kunnen zich melden bij de redactie indien zij van mening zijn dat materiaal ten onrechte is gebruikt.