SURINAME
Elisabeth Samson, een Surinaamse erfenis
Cynthia McLeod

PROMOTIE-ONDERZOEK
Vrouwen en genootschappen in de achttiende eeuw in Nederland
Claudette Baar-de Weerd

WERKCOLLEGE-ONDERZOEK
Beeldvorming rond minnen in Nederland 1600-1900
Sasja Beerendonk

EGO-DOCUMENT
Oorlogsherinneringen uit Leiden
Marije Groos

SYMPOSIUM
Twintig jaar na dato...
Lizzy jongma

RECENSIE
• Feminisme en verbeelding. Negentiende-eeuws feminisme boeiend beschreven
Julie Houben
• Moet het persoonlijke politiek zijn? Historisch onderzoek naar katholieke juffrouwen
Vilan van de Loo
• Vrouwengrillen en mannenstreken in het Heilige land
Nicole Vos-van Avenzathe
• Joan of Arc. Reality and myth
Anja Petrakopoulos
• Katholicisme en vrouwelijkheid
Gerda Mijnhart
• Lesbische vrouwen in het Derde Rijk
Vilan van de Loo
• Foute vrouwen
Henriëtte Lakmaker

VERS VAN DE PERS
• Boeken in 't kort

TIJDSCHRIFTEN
• Een greep uit ....

HISTORICA-SERVICE
• Bijeenkomst lerarenopleiders vrouwengeschiedenis

VVG nieuws - - berichten
• Jaarrede 1995

NETWERK
• Adressen contactpersonen

De redactie heeft moeite gedaan de rechthebbenden van afbeeldingen in Historica op te sporen. Rechthebbenden van afbeeldingen kunnen zich melden bij de redactie indien zij van mening zijn dat materiaal ten onrechte is gebruikt.