DISCUSSIE
• Waarom de term 'feministische golf terecht is
Anneke Ribberink 3

PROMOVEREN
• Heimat in Holland: een introductie
Barbara Henkes  6

PROMOTIE-ONDERZOEK
• Frida Katz, voor- en tegenstandster van gehuwde vrouwen op de arbeidsmarkt
Hillie van de Streek 8

SCRIPTIE
Beware of the Flash Girls
Linda van lersel 11

REPORTAGE
• Het lot van de vrouw? Gender tijdens de Tweede Wereldoorlog
Trees Moll  14

RECENSIE
• Dertien bijzondere vrouwen
Liesbeth Hesselink 16
• Duits-Nederlands of Nederlands-Duits?
Karen den Dekker 18
• Verkrachting in Oorlogstijd
Liesbeth Hesselink 18
• Het is niet al goud wat er blinkt
Marije Groos 19

VERS VAN DE PERS
• Boeken in 't kort 20

HISTORICA-SERVICE

VVG nieuws - - berichten  22

De redactie heeft moeite gedaan de rechthebbenden van afbeeldingen in Historica op te sporen. Rechthebbenden van afbeeldingen kunnen zich melden bij de redactie indien zij van mening zijn dat materiaal ten onrechte is gebruikt.