Historica nummer 3 van 2016 heeft als thema Black History en bevat een Genderview met Bambi Ceuppens.

In dit nummer onder andere:

  • The Black, Migrant & Refugee Women’s Movement in the Netherlands
  • Ain’t I a Woman? Het leven en de woorden van Sojourner Truth (c. 1797-1883)
  • Feministische Uitgeverij Sara (1976-1987), een inclusieve geschiedenis
  • Een portret van de Afro-Russische historica Lily Golden (1934-2010)


In dit nummer:

/ Black History /
Standing at the Crossroads. The Black, Migrant & Refugee Women’s Movement in the Netherlands

A renewed interest in Black feminism in the Netherlands has surfaced recently. This interest goes hand in hand with a recurrence of feminism and the Dutch ‘Black Pete is Racism’ campaign, which now has evolved into a second wave anti-racist movement. These unique dynamics give space to a revaluation of the Black, Migrant, Refugee (BMR) women’s movement in a Dutch context.
Nancy Jouwe

Ar’nt/A’n’t/Ain’t I a Woman? Het leven en de woorden van Sojourner Truth (c. 1797-1883) volgens Nell Painter en Margaret Washington

In 2009 onthulde Michelle Obama een buste van Sojourner Truth in de Emancipation Hall van het Capitool in Washington. Truth vocht voor de afschaffing van de slavernij én voor het vrouwenkiesrecht. Zij was “one of the gutsiest women in America”.1 Wat vertellen vakhistorici over deze heldin?
Dineke Stam

De Sovjet-Unie, “the country without racism”. Een portret van de Afro-Russische historica Lily Golden (1934-2010)

Lily Golden werd in 1934 geboren als dochter van twee Amerikaanse sympathisanten van het communisme die in de jaren dertig uit idealisme naar de Sovjet-Unie waren geëmigreerd. Golden was daarmee een tweedegeneratie Afro-Sovjetburger. In haar autobiografie My Long Journey Home (2002) schreef zij over haar bijzondere loopbaan als professioneel tennisster, actrice, vertaalster, historica en Afrikanist. Golden schreef hierin herhaaldelijk dat de Sovjet-Unie, “the country without racism”,1 geen (rassen)segregatie of racisme kende. De afgelopen jaren kwam Rusland juist herhaaldelijk in het nieuws vanwege racistisch geweld, en ook ten tijde van de Sovjet-Unie waren er wel degelijk racistische incidenten.2 Met behulp van secundaire literatuur wil ik beargumenteren dat Lily Golden wel degelijk geconfronteerd werd met racisme, meer dan zij zelf toegaf. Tegelijkertijd zorgde haar intersectionele identiteit er ook voor dat zij kansen kreeg die niet waren weggelegd voor reguliere Sovjetburgers.
Lonneke Geerlings

Feministische Uitgeverij Sara (1976-1987). Case-studie voor een inclusieve geschiedenis van de tweede feministische golf in Nederland

In 1984 verscheen Alledaags racisme, de studie waarmee Philomena Essed in Nederland het thema racisme op de maatschappelijke en feministische agenda zette. Ruim dertig jaar later wordt het beeld van de tweede feministische golf echter nog steeds gedomineerd door witte vrouwen en hun actiegroepen. Kan het anders? Geïnspireerd door de politicologe Stacey Young, die door onderzoek naar het feministisch uitgeverijwezen een meer divers beeld van de vrouwenbeweging in de Verenigde Staten beschreef, richt ik het historisch perspectief op de feministische uitgeverij die Alledaags racisme publiceerde.
Marijke Huisman

/ Recensie /
Telt een vrouw als ‘individu’? Het 35e Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis: Vrouwenactivisme op het kruispunt van politiek, religie, cultuur en ideologie
Anna Tijsseling

/ Genderview /
Bambi Ceuppens: “Ik denk niet dat we noodzaak hebben aan een ‘officiële waarheid’”

/ Recensie /
Autobiografieën in het slavernijdebat. Hoe in Nederland levensverhalen van tot slaaf gemaakten lang buiten het maatschappelijk debat bleven
Margriet Fokken

De redactie heeft moeite gedaan de rechthebbenden van afbeeldingen in Historica op te sporen. Rechthebbenden van afbeeldingen kunnen zich melden bij de redactie indien zij van mening zijn dat materiaal ten onrechte is gebruikt.