Over de VvG

Ben je geïnteresseerd in Gendergeschiedenis en waardeer je de artikelen van Historica? Doneer een klein (of groot) bedrag ter ondersteuning van ons tijdschrift. Alle artikelen zijn vrij toegankelijk in Open Access te lezen.
Historica, tijdschrift voor Gendergeschiedenis wordt gemaakt door een enthousiaste, onafhankelijke, onbezoldigde redactie. Om aan alle kosten te voldoen voor het maken van het tijdschrift zijn donaties nodig.

Donaties zijn welkom op het bankrekeningnummer: NL94 INGB 0004102980 ten name van de VVG, platform voor vrouwen- en gendergeschiedenis.

De VVG heeft de ANBI-status!

Je kunt ook lid worden van de VVG voor 33 euro en dan ontvang je drie keer per jaar Historica in full color in de brievenbus.

Hartelijk dank voor je steun!

The VVG

The Dutch Association for Women's History (VVG) is open for all those who are interested in, or partake in the study of, the history of women and gender. Its aim is to develop, stimulate and coordinate activities and research in this field.

Activities

Every spring an annual meeting is held, including a lecture or the presentation of a book on a subject from the history of women.

Once every two years a national or international conference is organised. Apart from this, smaller seminars are organised on specific themes, such as colonial history and women's history, a labour market for women historians. The Dutch Association for Women's History stimulates regular contact with several women's associations on behalf of its members.

Publications

Three times p.a. the Dutch Association for Women's History publishes Historica. This periodical contains publications and news both from the Netherlands and foreign countries, reports on conferences, reviews, interviews and programs of events. Members of the Dutch Association for Women's History enjoy reduction on its publications and on the Yearbook for Women's History (in Dutch).

De leden van het comité van aanbeveling fungeren als 'vlaggetje' en 'ambassadeur',  maar ook als ogen en oren van de VVG. De leden van het comité stimuleren daarnaast studenten en promovendi om bijdragen te leveren aan Historica en adviseren zij het bestuur om aandacht te besteden aan de visie en de ontwikkeling van de vereniging. Op deze manier ondersteunt de Raad een van de belangrijkste doelstellingen van de VVG: het integreren van het genderperspectief in historisch onderzoek en onderwijs.

De leden zijn op dit moment:

Margit van der Steen
Managing director landelijke Onderzoekschool Politieke Geschiedenis KNAW Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis.

Leen van Molle
Emeritus hoogleraar Sociale Geschiedenis van de Nieuwste Tijd. KU Leuven.

Maria Grever
Emeritus hoogleraar Theorie en Methoden van de Maatschappijgeschiedenis en directeur van het Centrum voor Historische Cultuur aan de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

 

Mineke Bosch (voorzitter) is emeritus hoogleraar moderne geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceerde vele artikelen en boeken op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis, met een focus op wetenschap, (auto)biografie/lifewriting en (internationale) vrouwen(kiesrecht)bewegingen. Recente projecten zijn een tentoonstelling in het Groninger Museum, “Strijd! 100 jaar Vrouwenkiesrecht” (2019) en het boek Strijd! De Vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922. Zij promoveerde in 1994 op een onderzoek naar vrouwen in hoger onderwijs en wetenschap in Nederland. In 1998 stond zij aan de wieg van het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht. Sinds 2002 is zij lid van de redactie van L’Homme: Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft.

   
 

Ellen Boonstra-de Jong (secretaris) is verpleegkundige en onderwijskundige. Sinds 2013 is ze secretaris van de VVG. Vanaf 1972 werkte ze in verschillende functies in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam/Vlaardingen en is sinds 2007 ZZP’er. Ellen schreef het boek Ziekenhuis Stroomopwaarts over de geschiedenis van de Schiedamse en Vlaardingse ziekenhuizen. Eveneens schreef zij twee artikelen voor het Jaarboek van de Historische Vereniging Vlaardingen, waaronder een artikel over de illustratrice Berhardina Midderigh-Bokhorst.

   

Greetje Bijl is hoofdredacteur van Historica. Zij is in 2014 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift Loopbaan en levensloop van onderwijzers en onderwijzeressen. Sociale mobiliteit, huwelijk, inkomen, benoemingen en ontslag in het openbaar lager onderwijs in Groningen, ca. 1850-1920. Zij is het aanspreekpunt van de redactie in het bestuur.

   
 

Els Flour (penningmeester) is historica. Ze werkt als archivaris in het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (Brussel) en is actief in Sophia, het Belgische netwerk genderstudies.

 

   

Kim Bootsma is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2017 doet zij daar onderzoek naar de integratie van vrouwen in de Nederlandse krijgsmacht in de periode 1968-1997. In 2018 won zij de Johanna Naberprijs voor haar scriptie Vrouwen voor het vaderland. Een gendergeschiedenis van het Vrouwen Hulpkorps en de Marine Vrouwenafdeling (1940-1945). Naast bestuurslid van de VVG, is ze ook redacteur bij Historica.

   


De bestuursleden oefenen hun functie onbezoldigd uit.

Je vindt hier

  • de meest recente jaarverslagen (in de notulen van de Algemene Ledenvergadering)
  • en balans en resultatenrekeningen
  • het beleidsplan (2021-2026)

Het KvK-nummer van de VVG is 40146071.
Het RSIN-nummer is 805763430.


 

 

De VVG

De Vereniging voor Gendergeschiedenis of VVG werd in 1987 opgericht. Ze is de opvolger van het Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis (LOV), dat in 1976 ontstond. Sinds 2009 behoort ook gendergeschiedenis tot het terrein van de VVG.

De VVG fungeert binnen het Nederlandse taalgebied als platform voor gendergeschiedenis (zowel vrouwen als mannIn en omvattend) en richt zich tot academici, studenten, onderwijzend personeel en iedereen die zich interesseert voor gendergeschiedenis.

Sinds juni 2022 heet de vereniging officieel "VVG platform voor vrouwen- en gendergeschiedenis". De huisstijl zal daar te zijner tijd op worden aangepast.

 

Doelstellingen

De VVG stelt zich tot doel om

• te informeren over nieuwe ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van gendergeschiedenis.
• historisch onderzoek te belichten dat een genderperspectief integreert en te tonen hoe gender werkt in samenlevingen uit het heden en verleden 
• in alle onderwijsniveaus de interesse voor gendergeschiedenis te vergroten.

 

Activiteiten

Om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken, stimuleert, coördineert en/of ontwikkelt de VVG meerdere activiteiten:
• Bijeenkomsten op vlak van gendergeschiedenis
• De uitgave van een tijdschrift (Historica)
• Het onderhouden van deze website
• Samenwerking met andere organisaties

 

Lid worden?

Als lid ontvang je drie maal per jaar het blad Historica en heb je stemrecht in de Algemene Ledenvergadering, die eenmaal per jaar plaatsvindt. Daarnaast kunnen leden met korting het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis ontvangen.


Klik hier om lid te worden van de VvG.

 

De VVG krijgt financiële steun van het Feministisch Cultuurfonds voor Gender & Wetenschap. Ze is aangesloten bij de International Federation for Research in Women’s History (IFRWH).