Uncategorised

Wie behoren er tot de geschiedenis van de vrouwenbeweging? Hoe gaan we om met ‘foute’ feministen? En waarom denken we nog steeds in termen van golven als het over feminisme gaat?


Tijdens de Gendergeschiedenisdag op vrijdag 29 oktober 2021 verkennen we aan de Universiteit Utrecht nieuwe perspectieven op de geschiedenis van vrouwenbewegingen.

In korte pitches worden de huidige ontwikkelingen binnen gender- en vrouwengeschiedenis aan de Universiteit Utrecht besproken. De keynote lezing wordt gegeven door Sophie van den Elzen, die in haar promotieonderzoek laat zien hoe de vroege vrouwenbeweging strategisch gebruik maakte van vergelijkingen met de strijd tegen de slavernij. Het nieuwe themanummer van Historica wordt gepresenteerd door gastredacteur Margit van der Steen. In een afsluitende paneldiscussie gaan we in gesprek over nieuwe perspectieven op de geschiedenis van vrouwenbewegingen.

In verband met Wereld Aids Dag, is het artikel dat Lex van Rens voor het onlangs verschenen themanummer van Historica schreef nu alvast te lezen op onze website!

Welke impact had aids op homoseksuele zelfexpressie in de jaren tachtig? Door naar preventiemateriaal te kijken en het lichaam centraal te stellen, laat dit artikel zien hoe zelfdefinities van homoseksualiteit in relatie tot aids veranderde. Waar de mogelijkheden van het lichaam voor aids nog vrijwel onbeperkt waren, kwam er door aids meer nadruk op beheersing van de seksuele lust ter bescherming van het lichaam. Waar lust voorheen een argument was om het lichaam te verkennen, werd het lichaam in reactie op aids een argument om de lust te beheersen.

Afscheidsrede voorzitter Vereniging voor Gendergeschiedenis
(16 oktober 2020)

Ik ben er trots op dat ik de afgelopen tien jaar voorzitter van de Vereniging voor Gendergeschiedenis heb mogen zijn. Met veel plezier heb ik samengewerkt met een geweldig team van bestuursleden en niet te vergeten de redactie van Historica. Nu is het tijd om de balans op te maken.  

Wij feliciteren Romy Beck en Stephanie van Dam met de Johanna W.A. Naberprijs 2020! De jury van de Johanna Naberprijs voor de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen-en gendergeschiedenis draagt dit jaar namelijk twee winnaars aan. De Johanna Naberprijs wordt jaarlijks uitgereikt door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). Beck en van Dam winnen gezamenlijk een bedrag van 500 euro en mogen beiden een artikel schrijven voor het tijdschrift Historica.

Op vrijdag 16 oktober 2020 reikte burgemeester Klaas Tigelaar een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw M.W.F. van der Steen uit Voorburg. Margit van der Steen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Margit ontvangt de onderscheiding omdat zij zich al bijna veertig jaar lang nationaal en internationaal inzet voor het belang van gendergeschiedenis en de vertegenwoordiging van vrouwen. Dat doet ze op vrijwillige basis en vanuit haar werk.

Hoe komen vrouwen in de Canon?

Tot voor kort besteedde de Canon aandacht aan drie vrouwen: Aletta Jacobs, Anne Frank en Annie M.G. Schmidt. Hoe komen vrouwen in de nieuwe Canon?

Op vrijdag 16 oktober 2020 vindt de (uitgestelde) Gendergeschiedenisdag plaats, georganiseerd door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). Ditmaal in Leiden, waar wetenschappers en onderzoekers de herziene Canon kritisch tegen het licht houden. Hoe komen vrouwen in de nieuwe Canon? Is er aandacht voor een genderperspectief en voor intersectionaliteit, ook binnen de ‘zwarte bladzijden’ van de Nederlandse geschiedenis? In lezingen, pitches en een paneldiscussie worden huidige ontwikkelingen binnen gender- en vrouwengeschiedenis besproken, met bijzondere aandacht voor de Canon.

Vaandeldrager Vrouwengeschiedenis

"Vaandeldrager Vrouwengeschiedenis en Vrouwenemancipatie", onder die kop maakte het Amsterdams Dagblad op 22 juni j.l.het nieuws bekend dat Zonneke Matthée (26 juli 1944 - 25 juni 2020) was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding kreeg zij thuis uit handen van de Amsterdamse loco-burgemeester Marjolein Moorman. Zonneke was totaal verrast, vereerd en heel erg blij. Het was vier dagen voordat zij stierf, een zelf gekozen dood na vele jaren van pijn en ongemak.

Naar aanleiding van het besluit van de Nederlandse overheid en het RIVM gaat dit evenement op 3 april niet door. De Gendergeschiedenisdag zal zeer waarschijnlijk worden verplaatst naar het najaar van 2020. Reeds gekochte tickets zijn dan uiteraard ook geldig. Mocht u een terugboeking willen ontvangen, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

‘Hoe komen vrouwen in de Canon?'

Op dit moment besteedt de Canon aandacht aan drie vrouwen: Aletta Jacobs, Anne Frank en Annie M.G. Schmidt. Kan dat niet anders?

Op vrijdag 3 april 2020 organiseren Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG) weer een Gendergeschiedenisdag! Ditmaal aan de Universiteit Leiden, waar wetenschappers en onderzoekers hun visie delen over de Canon en hoe vrouwen daarin tot hun recht komen.

Welke plek hebben vrouwen binnen de Canon? Is er ruimte voor een genderperspectief? De Canon wordt momenteel herzien en het is te verwachten dat er wat betreft vrouwen in de Canon anno 2020 stappen zullen worden gemaakt. Maar zijn er nog aanbevelingen te formuleren die de commissie écht moet meenemen? En hoe belangrijk is de Canon eigenlijk?

In lezingen, pitches en een paneldiscussie worden de huidige ontwikkelingen binnen gender- en vrouwengeschiedenis besproken met bijzondere aandacht voor de Canon. Zoals elk jaar wordt tijdens de Gendergeschiedenisdag ook de Johanna Naber scriptieprijs uitgereikt.

Meer dan 40 interessante historische artikelen zijn nu online te lezen! Met een themannummer in 2007 over ‘Baas in eigen kerk. Vrouwen, feminisme en religie, vroeger en nu’ en interviews met emeritus-hoogleraar Els Witte en archivaris Els Flour.

Je kunt de artikelen uit de jaargangen 2007 tot en met 2009 nu doorzoeken en downloaden via de pagina met de inhoudsopgave van alle nummers van Historica.

In juni viert Historica 100 jaar Vrouwenkiesrecht met een speciale boekuitgave. In eerdere nummers verschenen ook al artikelen over de vrouwenkiesrechtbeweging:

  • Myriam Everard over tandarts Henriette van Loenen-de Bordes, eind 19de eeuw actief in de vrouwenkiesrechtbeweging (2008, nr. 2)
  • Rosemarijn Hofte over Surinames eerste politica Grace Schneiders-Howard (2007, nr. 1)
  • Karin Rietkamp over ‘Nederlandse koloniale vrouwen en het rassenbewustzijn in Nederlands-Indië’ (2009, nr. 3)
  • Eliane Van den Ende over Victoria Woodhull, 'petticoat politica’ die in 1872 als eerste vrouw meedeed aan de presidentsverkiezingen in de VS (2008, nr. 3)

In het themajaar 'Sterke vrouwen' wijdt het Muiderslot een tentoonstelling aan de – vaak onzichtbare – machtsmiddelen van vrouwen. Welke middelen konden en kunnen vrouwen gebruiken om hun invloed aan te wenden? Bezoekers worden over deze vraag aan het denken gezet aan de hand van thema’s als diplomatie, sociale netwerken, het huwelijk, de vrouw als moeder, vrouwelijke schoonheid....

Bekende vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis – zoals Jacoba van Beieren, Maria Tesselschade, Belle van Zuylen en Aletta Jacobs – komen tot leven middels historische objecten. Omdat wij deze iconische vrouwen nu vooral kennen van hun geromantiseerde levensverhalen is er in de tentoonstelling ook plaats voor literatuur, film en kunst. Het Muiderslot heeft ook drie hedendaagse Nederlandse kunstenaressen gevraagd hun visie op macht en vrouwen te geven. Ella Siekman, Jenny Ymker en Isabelle van Zeijl maken speciaal voor de tentoonstelling nieuw werk, waarin zij spelen met het historische verhaal over ‘sterke vrouwen’ en het thema ‘vrouw en macht vandaag’ interpreteren.

'Gewapend met schoonheid' loopt nog tot woensdag 31 oktober 2018

Rijksmuseum Muiderslot
Herengracht 1 - 1398 AA MuidenNederland
Zie ook de website van het museum.

In 1935 werd in Amsterdam het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) opgericht. Vanaf 1974 ontstonden vrouwengeschiedenisgroepen aan Nederlandse universiteiten, die zich in 1976 verenigden in het Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis, voorloper van de Vereniging voor Gendergeschiedenis.

Annette Mevis, archivaris bij Atria, beschreef voor de Historica van zomer 2016 de activiteiten van het IAV op het gebied van vrouwengeschiedenis en wat het bestaan van het IAV betekende voor de ontwikkeling van vrouwengeschiedenis in Nederland tot ongeveer midden jaren 1990. Ze toont  hoe het IAV door haar bestaan, activiteiten en publicaties mee vorm heeft gegeven aan de ontwikkeling van vrouwengeschiedenis, maar ook hoe historicae vanaf 1974 het IAV beïnvloedden. In vier kaders is het aandeel van enkele individuele IVA-bestuursleden en -medewerksters, meestal historicae, uitgelicht.

Lees het volledige artikel via de website van Atria (of in Historica, natuurlijk).